سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی اصغر بهاری – آموزشکده دامپزشکی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
سید علی قرشی – پژوهشگاه ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی تهران
تقی تقی پور بازرگانی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
فرهید همت زاده – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

ویروس تب برفکی، عضوی از جنس آفتوویروس در خانواده پیکورناویریده، عامل سببی مهمترین بیماریهای دام های زوج سم از نظر اقتصادی در گستره جهانی می باشد. یکی از موضوع های مهم در کنترل بیماری تب برفکی، تشخیص عفونت پایدار این بیماری در نشخوار کنندگان است. این وضعیت در دوره نقاهت و به همان ترتیب در نشخوارکنندگان واکسینه شده به دنبال مواجهه با ویروس عفونت زا ایجاد می شود. اگرچه میزان ویروسعفونت زایی که می توان از چنین حیواناتی جدا نمود اندک است، این ویروس در بدن گاو تا سال ها حضور دارد. لذا نقش گاوهای آلوده به عفونت پایدار را در همه گیری شناسی بیماری تب برفکی نمی توان نادیده انگاشت. در این بررسی برای اولین بار در ایران از روش PT-PCR برای تشخیص ویروس تب برفکی در گاوهای به ظاهر سالم کشتار شده در کشتارگاه ها زیاران استفاده شد. ۳۰۱ نمونه لوزه بطور تصادفی برداشت گردید و پس از استخراج RNA، آزمایش PT-PCR بر روی نمونه ها انجام شد. تعداد ۹۹ نمونه در آزمایش PT-PCR مثبت بودند. از تعداد ۲۹ نمونه که بر روی سلول های MDBK کشت داده شدند، فقط دو نمونه CPE ایجاد کردند. این نتایج با توجه با مقدار اندک ویروس در نمونه ها و یا فعالیت خنثی کنندگی زیاد بافت لوزه در دوره عفونت پایدار قابل توجیه است