سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمودرضا حقی فام – شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو
مهندس احمد فریدون درافشان – شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو

چکیده:

کاربرد بهینه SVC در شبکه های الکتریکی با تعیین تابع هدف بهینه سازی برای حداقل کردن تلفات در سیستم الکتریکی اساس این مقاله را تشکیل می دهد. تخمین بهینه مقدار ولتاژ، جریان و زاویه بین آندو در حالت وجود اغتشاش برای تنظیم بهینه قدرت راکتیو ضروری است که در این مقاله با استفاده از تئوری فیلتر کالمن به این مسئله پرداخته شده و نتایج مدلسازی کامپیوتری کنترل کننده زمان واقعی SVC همراه تخمین گر بهینه نیز آمده است.