سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر آرش رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی دانشگاه تهران
پوریا حبیب بیگی – دانشجوی کارشناسی متالوژی صنعتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه کاربرد تکنولوژی اطلاعات (IT) در صنایع مختلف انجام می شود و این روش نوپا با گذشت زمان کاربردهای بیشتر و متنوع تری پیدا میکند. استفاده از تکنولوژی اطلاعات (IT) دارای ویژگی ها و مشکلات خاص خود است. در واقع روش (IT) در کنار روشهای سیستم های اطلاعاتی (IS) می تواند نقش چشمگیری را در بهبود فرآیندهای بهینه سازی متداول در صنایع مختلف داشته باشد. در سال های گذشته(IT) بیشتر در حد یک واحد عملیاتی ساده در ساختار مدیریتی سیستم ها مطرح بوده، اما در سالهای اخیر با توجه به نتایج مثبت استفاده از این روش ها توانسته جایگاه مهمتری در تصمیم گیری های استراتژیک مدیریتی صنایع مختلف ایفا کند. هر چند بنظر میرسد این روش در جایگاه جدید خود در ابتدای راه قرار دارد و با گذشت زمان و تطبیق و هماهنگی بیشتر آن با ساختار پیچیده صنایع امروزی امکان استفاده بیشتری از آن وجود دارد. در این مقاله سعی شده است تا نقش تکنولوژی اطلاعات در مدل بهینه سازی فرآیندهای صنعتی مورد بحث قرار بگیرد.