سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهنام امینی – دکترای راه و ترابری، عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده:

حمل و نقل به عنوان یکی از زیر بخشهای اساسی کشور بخش قابل ملاحظه ای از منابع ملی را به خود اختصاص میدهد. حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی مربوط به این زیر بخش است.برنامه ریزی، طرحی و اجرای پروژه های ترابری خواه در زمینه احداث زیر ساختها (سخت افزار) و یا مدیریت بهره برداری (نرم افزار) نیاز به فعالیتهای گسترده مهندسی دارد و موسسات مهندسی کثیری در بخش خصوصی در قالب مهندسین مشاور یا پیمانکار و یا بخش دولتی در این زمینه فعالیت میکنند و این بستر مناسبی برای اعمال مهندسی ارزش ایجاد می نماید. در این مقاله سعی می شود مهمترین ملاحظات اعمال مهندسی ارزش در زمینه مهندسی ترابری مورد بررسی قرار گیرد. این ملاحظات شامل نحوه انتخاب پروژه، ترازهای اعمال مهندسی ارزش، ترکیب و مدیریت گروه مهندسی ارزش است. سپس مهمترین محدودیتها و قابلیتهای موثر در توسعه مهندسی ارزش مطرح میگردد. نهایتا یک بررسی موردی از نمونه های طرحها و یا پروژه های ترابری که مهندسی ارزش میتواند در کاهش هزینه های مربوطه تاثیر چشمگیری داشته باشد ارائه میشود.