مقاله کاربري آموزشي نرم افزار Flow-3D در بررسي مدل آشفتگي شبيه سازي جريان سه بعدي در حوضچه پرش هيدروليکي با موانع بتني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۲۳۷ تا ۲۴۸ منتشر شده است.
نام: کاربري آموزشي نرم افزار Flow-3D در بررسي مدل آشفتگي شبيه سازي جريان سه بعدي در حوضچه پرش هيدروليکي با موانع بتني
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوضچه آرامش
مقاله پرش هيدروليکي
مقاله نرم افزار Flow-3D
مقاله روش VOF

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صباغ يزدي سعيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاملو حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله پديده پرش هيدروليکي که يکي از مهمترين راههاي استهلاک انرژي جريان در مهندسي هيدروليک است، به کمک نرم افزار Flow-3D شبيه سازي شد. براي درستي سنجي نرم افزار در پيش بيني پارامترهاي جريان در پرش هيدروليکي از يک نمونه آزمايشگاهي استفاده شد و نتايج حاصل از شبيه سازي عددي با استفاده از دو مدل آشفتگي k-e و RNG، با آن مقايسه شد. سپس از يک حوضچه آرامش استفاده شد و نتيجه هاي حاصل از شبيه سازي با اندازه گيري هاي آزمايشگاهي مربوط مقايسه شد. نتيجه هاي شبيه سازي عددي براي پروفيل سطح آب و توزيع عمقي سرعت در مقايسه با اندازه گيري هاي آزمايشگاهي داراي انطباق خوبي است.