سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قاسم عباسی – معاون دفتر تثبیت شن و بیابان زدایی

چکیده:

مساحت کانونهای بحرانی فرسایش بادی استان ایلام که بیشترین آن در شهرستان ایلام واعق شده معادل ۱۴۰۰۸۱ هکتار براورد شده است این اراضی ۲۴/۶ درصد از کل مساحت شهرستان را شامل می شود عوامل بیابان زا در این شهرستان شامل هر دو عامل طبیعی و انسانی است یکی از مهمترین عوامل اصلی فرسایش بادی در استان ایلام بعد ازچرای مفرط و خارج از ظرفیت عرصه ها، واگذاری بیش از ۶۰ مورد اراضی مرتعی و ملی به مساحت بیش از ۱۸۵۴۳ هکتار در قالب تعاونیها جهت کشاورزی است که بعضا با کمبود آب نیز مواجه می باشند بیشتر این اراضی به جهت کمبود آب بهصورت دیم مورد استفاده قرار میگیرند و با از بین رفتن پوشش گیاهی بومی و در بعضی قسمت ها با بایر ماندن آن در معرض فرسایش بادی قرا ر می گیرد لذا باید علاوه بر اقدامات کنترلی در زمینه بازسازی آن اقدامات اساسی مدیریتی واجرایی صورت گیرد.