سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی امین زاده – شرکت فراپاکس

چکیده:

هرچند لوله های کامپوزیتی در مقیاس گسترده ای به عنوان خطوط لوله حاوی مواد نفتی ( نفت و گاز طبیعی ) مورد استفاده قرار می گیرند . در ایران، کاربرد این نوع لوله ها عمدتاً در خطوط flow و gathering می باشد و به کاربرد آنها در خطوط انتقال ) ) transmission lines هنوز به صورت جدی توجه نشده است .
طی این مقاله، ابتدا مشخص می شود که منظور از لوله های کامپوزیتی چه نوع لوله ای است و به تفاوتهای ساختاری، روش انتخاب آنها در مقایسه با لوله های مرسوم فلزی و مسایل زیست محیطی اشاره می شود . آنگاه، با تشریح وجوه تمایز خط انتقال با انواع دیگر خطوط لوله، با در نظر گرفتن وضعیت کاری یک خط انتقال، از دو جنبه فنی و اقتصادی مقایسه ای بین لوله های فلزی مرسوم و لوله های کامپوزیتی انجام شده است . از دید فنی، مسایل مربوط به ضریب اصطکاک، افت فشار، خوردگی، مقاومت در برابرمواد شیمیایی، وزن، خراشیده گی ) ) abrasion و مکانیزمهای شکست در کوتاه مدت و بلند مدت بررسی شده اند . از دیدگاه اقتصادی، مسایل مربوط به هزینه اجرای خط به صورت دفن شده، مسایل نشت سیال و تعمیرات خط انتقال بررسی شده اند تا
در نهایت دلایل رویکرد کشورهای توسعه یافته به کاربرد لوله های کامپوزیتی در خطوط انتقال مشخص شود .