مقاله کاربست نظريه دموکراسي در انديشه سياسي کارل پوپر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم سياسي از صفحه ۲۷ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: کاربست نظريه دموکراسي در انديشه سياسي کارل پوپر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دموکراسي
مقاله ليبراليسم
مقاله دموکراسي به مثابه امر سياسي
مقاله دموكراسي به مثابه ايدئولوژي و فلسفه سياسي
مقاله نهادهاي دموکراتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دموکراسي از مفاهيمي است که از زمان پريکلس که آن را «حکومت مردم» تعريف کرد، تا امروز که در مجامع نظريه پردازي غرب به ويژه امريکا، تحکيم و گسترش آن کار ويژه اصلي و تخصصي دولت معرفي مي شود، تحولات زيادي داشته است. مجادلات و مباحثات مخالفان و موافقان دموکراسي درباره ضعف ها و مزاياي اين شيوه حکومت، موجب شکل گيري رساله ها و کتب فراواني شده است.
مفهوم دموکراسي بسيار پيچيده تر از آن است که تصور مي شود؛ زيرا منظوري که گويندگان و نويسندگان از به کار بردن آن داشته اند و دارند، متناسب با مقتضيات زمان و شرايط هر عصر متفاوت بوده است. در نوشتار حاضر به بررسي آراي کارل پوپر درباره دموکراسي و تاثيري که انديشه هاي وي در تبيين مفهوم دموکراسي داشت خواهيم پرداخت.