سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کارت امتیازی متوازن در تصمیمات راهبردی مدیریت، کاربرد فراوان دارد. امروزه، علاوه بر روشهای اندازه گیری عملکرد قدیمی که بر اساس حسابداری بود. دیدگاه مالی، دیدگاه های رضایت مشتریان، فرایندهای داخلی سازمان، یادگیری و رشد، نیز در ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار می گیرد. این مقاله، کاربرد کارت امتیاز متوازن را در ارزیابی فعالیت های مرتبط به سیستم های اطلاعاتی، با در نظر گرفتن ۴ دیدگاه رضایت کاربر، فرایند داخلی، ارزش کسب و کار و آمادگی مواجهه با آینده را بیان میکند.