سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی – دانشگاه شهید بهشتی
محمد ولدخانی – کارشناس مدیریت صنعتی
مهرداد شرافت – کارشناس مدیریت صنعتی

چکیده:

همه سازمانها چه دولتی چه خصوصی، برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه رقابتی ، امروز به نوعی سیستم ارزیابی عملکرد اثر بخش نیاز دارند، که در قالب آن بتوانند کارایی و اثر بخشی برنامه های سازمان، فرایندها ونیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. به عبارتی دگر سازمانها، به جای رازیابی عملکرد به مدیریت عملکرد می پردازند.
با ظهور عصر اطلاعات و تشدید رقابت، دیگر ارزیابی عملکرد سازمان تنها با تحلیل معیارهای مالی گذشته امکان پذیر نیست و ایجاد تحول در سیستم ارزیابی و مدیریت استراتژی سازمان امری غیر قابل اجتناب است.
در پی نیاز به یک سیستم اندازه گیری عملکرد جدید شرکت آمریکایی (Analog Devices) در جستجوی مشاوراتی برآمد که بتوانند در زمینه های غیر مالی و در هزینه یابی فعالیت محور به این شرکت کمککنند. این فعالیتها که تحت نظر آرتور انجام شد منجر به همکاری شرکت مذکور با روبرت کاپلان از دانشگاه هاوارد ودیوید نورتن شد.
اگرچه جرقه کارت امتیازی متوازن در شرکت آنالوگ زده شد. و اولین پیاد سازی هم در همانجا انجام شد اما شرکتهای دیگری نیز در سالهای پایانی دهه ۸۰ با تیم کاپلان – نورتن همکاری کردند.
در نهایت با همکاری سازنده بین بخشهای بزرگ صنعت با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی یک سیستم سنجش عملکرد و اجرای استراتژی تحت عنوان کارت امتیازی تدوین شد و در سال ۱۹۹۲ توسط مجله هاروارد به جهان معرفی شد.