سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مریم کشتکار – کارشناس ارشداقتصاد بانک مرکزی

چکیده:

در این مقاله با عنایت به روند افزایشی نقدینگی، هزینه ی چاپ اسکناس و ضرب سکه در ایران و بانظر به بالا بودن نرخ تورم در ایران و نیاز به حمل ونقل پول نقد بیشتر برا ی انجام معاملات روز مره، همچنین با عنایت به ضرورت هم پایی ایران با کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی و استفاده از تکنولوژی های پیشرفته در زمینه ی ابزارهایپرداخت الکترونیکی، انتشار کیف پول الکترونیکی پیشنهاد شده است. بر این اساس در مقاله ی حاضر پس از بررسی روند رشد نقدینگی ، هزینه ی چاپ اسکناس و مسکوک در دهه ی اخیر و نسبت بین مخارج چاپ اسکناس به کل اسکناس های منتشره، تغییرات نسبت فوق در مقطع زمانی فوق مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دیگر ابزارهای مختلف رایج به عنوان وسیله ی پرداخت در کشورهای مختلف مورد نظر قرار گرفته. سپس ضمن ارائه ی تعریفی از کیف پول الکترونیکی، ویژگی ها، مزایا و مشکلات به کارگیری ابزار فوق مورد بررسی قرار گرفته است. سپس تاثیر انواع پول های الکترونیکی بر سیاست های پولی بانکهای مرکزی و زیرساختهای قانونی لازم جهت انتشار انواع کارت های پرداختالکترونیکی در برخی ازکشورهای مورد نظر قرار گرفته است و در خاتمه پیشنهاداتی در خصوص توسعه ی کارت های پرداخت الکترونیکی از جمله کیف پول الکترونیکی در ایران ارائه شده است