سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم شهبازی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

دستکاری ژنتیکی بیوسنتز کاروتنوئیدها در گیاهان هدف برنامه های فن آوری زیستی بسیاری است. در این بین گیاه گوجه فرنگی که میوه های آن به صورت طبیعی سرشار از لیکوپن است از اهمیت ویژه ایی برخوردار می باشد. در این مقاله ضمن بررسی اهمیت کاروتنوئیدها در تغذیه انسان و نگاهی گذرا بر بیوسنتز کاروتنوئیدها، تعدادی از تحقیقات انجام شده در زمینه دستکاری ژنتیکی بر روی گوجه فرنگی معرفی می شود. یکی از مهمترین موفقیت ها در این زمینه، تولید گیاهان تراریخته گوجه فرنگی با نام « HighCaro (HC) » است که با افزایش بیان ژنی لیکوپن بتاسیکلاز گوجه فرنگی و تبدیل کامل لیکوپن به بتاکاروتن، این گیاهان میوه های نارنجی رنگی تولید می کنند. این تحقیقات مراحل مزرعه ایی خود را میگذراند.