مقاله کارکردهاي زباني تاريخ جهان گشاي جويني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۶ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۲۰۱ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: کارکردهاي زباني تاريخ جهان گشاي جويني
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جويني
مقاله تاريخ جهانگشا
مقاله زبان ادبي
مقاله زبان تاريخي و ادبيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهركي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاريخ جهان شاي جويني يکي از امهات متون تاريخي ـ ادبي زبان فارسي است. جويني در اين اثر شرح وقايع و فجايع سه رويداد شگرف تاريخ ايران را در سده هاي ششم و هفتم هجري، يعني ايلغار مغول و فراز و فرود سلطنت خوارزمشاهيان و داستان اسماعيليان ايران، به رشته تحرير درآورده است. در اين مقاله از منظر زبان شناسي نقش گرا ـ که اثر را در ارتباط با گوينده، شنونده، زمينه و موضوع آن بررسي مي کند ـ کارکردهاي زباني اين کتاب تحت عنوان «کارکردهاي تاريخي و ادبي» کاويده و بررسي شده است و اسلوب تاريخ نگاري جويني نيز در هر سه مجلد از رهگذر مقايسه اي زباني تبيين و ارزش ادبي و ميزان ادبيت هر کدام نيز نشان داده شده است.