مقاله کارکردهاي هنري گل و گياه در شعر حافظ، سبكي جديد در مضمون آفريني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۳۲۹ تا ۳۳۸ منتشر شده است.
نام: کارکردهاي هنري گل و گياه در شعر حافظ، سبكي جديد در مضمون آفريني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر حافظ
مقاله هنر
مقاله گل و گياه
مقاله مضمون آفريني
مقاله ابزارهاي بياني و بديعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايراني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کارکردهاي هنري گل و گياه بمعني بررسي هنرهاييست که با محوريت گلها و گياهان در اشعار هنرمندانه حافظ شکل گرفته ؛ هنر بهره گيري مناسب از ابزارهاي بياني و بديعي و در واقع هنر چگونگي بکارگيري زباني ادبي بعنوان وسيله و ابزار نمايش مضامين مورد نظر او. در ميان اشعار حافظ ابيات پرشماري به چشم ميخورد که وي در آنها با استفاده از گلها و گياهان، مضامين متعددي را در پوششي از هنرهاي گوناگون مي آفريند؛ هنرهايي که در سبک والاي حافظ داراي جايگاه ويژه اي است. با اين تمهيدات ميتوان اهميت و ارزش طبيعت گياهي را در نظر اين شاعر بلند آوازه دريافت. اما هنر حافظ در آن است که با زباني شاعرانه و ترفندي رندانه ـ که ذاتي اوست ـ مفاهيم انساني، اخلاقي و اعتباري ژرفي مي آفريند که همواره دغدغه فکري بشر بوده و هست؛ تصوير پردازيهاي بديع و هدفمند او از عناصر طبيعي، دستمايه اي براي آفرينش و پرورش مضامين عالي گرديده است و همين موجب برجستگي کلام و چند بعدي بودن شعر او شده و از او شاعري فراملي و جهاني ساخته است.