مقاله کارکردهاي کلامي روايات معيت در انديشه شيعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه انديشه نوين ديني از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: کارکردهاي کلامي روايات معيت در انديشه شيعه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن
مقاله نهج البلاغه
مقاله عترت
مقاله معيت
مقاله روايات
مقاله کارکرد
مقاله منزلت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهيان مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: پوررستمي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برخي روايات در منابع اسلامي از همگامي قرآن و عترت سخن گفته اند. در ميان اين روايات، آنچه در نهج البلاغه آمده، دچار خدشه شده است؛ اما بسياري از منابع معتبر متقدم و متاخر شيعي و سني، اين روايات را با مضامين مختلفي نقل کرده اند و مي توان به آنها اعتماد نمود. هرچند در روايت موجود در نهج البلاغه تاملاتي وجود دارد. از حيث دلالي سه وجه معنايي براي اين روايات مطرح است: ۱) معيت قرآن و اهل بيت در سيره علمي و عملي؛ ۲) معيت در رتبه و منزلت؛ ۳) معيت در ياري و پشتيباني يکديگر. تحليل اين وجوه معنايي، نتايج و لوازمي را در دو حوزه عترت شناسي و قرآن شناسي درپي خواهد داشت که در اين تحقيق بدان اشاره مي شود.