سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

شعله لیوارجانی – دکترای روانشناسی تربیتی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
رویا رحمانی نیشابور – دکترای تکنولوژی آموزشی، استادیار دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده روا

چکیده:

امروزه بیکاری یکی از مشکلات جوامع بشری از جمله کشور ما می باشد، حضور فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی که ساختار مشاغل را تغییر داده و دانش و مهارت های جدیدی را به همراه نسل جدیدی از شاغلین انعطاف پذیر و سازگار با این مشاغل می طلبد، بر مشکلات بیکار افزوده است.
عدم هماهنگی و همزمانی لازمبین علم و نظامهای اقتصادی موجب سردرگمی متخصصان و فارغ التحصیلان جویای کار گشته است؛ در این راستا، انکوباتورها به عنوان رویکردی ار بخش با حمایت های مشاوره ای از یک سو و عنوان پدیده ای نو ظهور در ایجاد و گسترش فرصتهای شغلی از سوی دیگر باید مورد توجه مسئولان وبرنامه ریزان قرار گیرد.
اینمقاله در بخش اول می کوشد به بیان اجمالی نقش فن اوری اطلاعات در تعییر ساختارمشاغل پرداخته و سپس در بخش دوم به معرفی انکوباتورها باتاکید بر خدمات حمایتی مشاوره ای بپردازد و در بخش پایانی با بیان چالش های موجوددر بازار کار کشور انکوباتورها را به عنوان راهکاری علمی برای حل مشکلات موجود در بازار و ارائه فرصت های شغلی پیشنهاد دهد.