مقاله کارکرد تمثيل از ديدگاه منتقدان رمانتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نقد ادبي از صفحه ۴۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: کارکرد تمثيل از ديدگاه منتقدان رمانتيک
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلاغت غرب
مقاله رمانتيسم
مقاله تمثيل
مقاله نماد
مقاله نظريه پردازان رمانتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تمثيل از اصطلاحاتي است که با وجود کاربرد گسترده و قدمتش در بلاغت غرب، به سبب برخي اشتراک ها و اختلاط هايي که با ديگر آرايه هاي بلاغي مانند استعاره، نماد، رمز، کنايه و… داشته، منتقدان ادبي و بلاغي ها را در ارایه تعريف دقيق و تعيين حدود و کارکرد هايش با سردرگمي رو به رو کرده است؛ از اين رو در دوره هاي مختلف و براساس مکتب هاي فکري موجود، اهميت و اعتبارش دچار افت و خيزهاي فراوان شده است.
نظريه پردازان مکتب رمانتيسم براي اولين بار ويژگي ها و کارکردهاي تمثيل را در مقايسه با نماد بررسي کردند. آن ها سعي کردند با ارایه تعريف دقيق و مشخص کردن ويژگي هاي هريک، مرزهاي اين دو اصطلاح را روشن کنند. در واقع معناي مدرن تمثيل مديون نظريات کساني چون گوته، شلينگ، اگوست ويلهلم شلگل و کالريج است. اين نظريه پردازان اولين تلاش هاي نظام مند را در تبيين و تعريف اصطلاح تمثيل به معناي امروزي انجام دادند. بنابراين هدف نگارنده در اين جستار، ارایه گزارشي از کارکردها و ويژگي هاي تمثيل در مکتب رمانتيسم از رهگذر مرور نظريات منتقدان صاحب نظر در اين حوزه مانند گوته، شلينگ، شلگل و کالريج است.