سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان نبوتی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
کامار نشوادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

همه ساله کشور از جانب طرخح های نیمه تمام عمرانی مبالغ بسیار هنگفتی متضرر می گردد. عمده این خسران به دلیل عدم تخصیص بموقع و بجای بودجه و همچنین هزینه های نامتناسببا کارکردهای پروژه ها می باشد. در صورتی که بتوان با اعمال روشهایی همچون مهندسی ارزش ، هزینه انجام پروژه‌های کلان عمرانی را به حداقل رساند. کمک بزرگی به اتمکام پروژه ها و بهره برداری سریع تر و موثرتر از آنها خواهد شد. مهندسی ارزش روشی است سازمان یافته و خلاقانه که با تجزیه و تحلیل کارکردهای محصول، پروژه و خدمات به هدف مورد نظر که عبارتست از تحقق کارکرد مورد نظر با کمترین هزینه و بدون مصالحه در خصوص کارآیی، قابلیت اطمینان، قابلیت تعمیرات و نگهداری و کیفیت نائل می شود و راهی است به سوی ایجاد تعادل بین هزینه ها و کارکردهای یک محصول یا پروژه و دارای گام های پیش مطالعه، مطالعه ارزش و پس مطالعه می باشد دیاگرامFASTسیستمی است که می تواند هدف نهایی محصول را به چند لایه یا سطح تقسیم بندی کرده و بهاستفاده کنندگان این مکان را بدهد تا از قابلیت اطمینان، میزان هزینه بری و افق های فراروی هر کارکرد دید مناسبی پیدا کنند. در طرح مطالعه ارزش مبدل ورودی اهواز-بندامام نمودار تحلیل کارکرد سیستمی و تکنیکی (FAST ) برای طرح ترسیم شد که مورد بررسی قرار می گیرد.