مقاله کارکرد شاعرانه گزاره ها در شعر فروغ فرخزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در نقد ادبي از صفحه ۳۹ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: کارکرد شاعرانه گزاره ها در شعر فروغ فرخزاد
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فروغ فرخزاد
مقاله گزاره
مقاله ساختار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلاجقه پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله جستاري تحقيقي درباره ساختار گزاره هاي شاعرانه و چگونگي کارکرد هنري آن ها در شعر فروغ فرخزاد است. بخش اول مقاله به طرح مباحث نظري درباره کارکرد گزاره ها يا واحدهاي گفتاري پايه اختصاص دارد. شيوه ارايه بحث ها در اين بخش به نحوي است که ضمن تاملي انتقادي بر مباحث مطرح شده در معاني و بيان کلاسيک درباره خبر يا واحد گفتاري پايه، دستاوردهاي مطالعات ادبي معاصر را به ويژه در زبانشناسي، نظريه شعري در آراي فرماليست هاي روسي و ساختارگرايان مورد توجه قرارمي دهد. بخش دوم، کاربرد مباحث مطرح شده در بخش اول در اشعار فروغ فرخزاد است. در اين بخش گزاره هاي شعر فروغ به چند دسته اصلي تقسيم شده و شيوه ارايه تحليل ها در مورد کارکرد اين گزاره ها به نحوي است که تا حدود زيادي چگونگي تحولات هنري گزاره ها را در شعر او به کمک جدول هاي آماري نمايش مي دهد.