سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۲۱
نویسنده(ها):
غلامرضا میری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
آرزو بازند – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:
انتخاب موضوع کارکردشناسی نواحی شهر زابل جهت ساماندهی خدمات شهری در راستای شناخت هر چه بهتر رفتار شهر از دید جغرافیایی بوده است. زیرا شهر زابل به عنوان مرکز شهرستان در برگیرنده ی کارکردهای اساسی در نظام سلسله مراتب سکونتگاهی می باشد که تمرکز کارکردهای اداری، سیاسی و … از آن جمله است از این رو سعی شده تا با مطالعه ی همه جانبه ی شهر و تأکید بر نواحی شهری، کمبودها و نارسائیهای آن تا حد امکان کاسته وزمینه را برای ایجاد محیط آرام و پایدار شهری فراهم نماید. هدف کلی این تحقیق بررسی کارکردهای شهری نواحی می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP و برای تکمیل اطلاعات از ابزار spss و EXCEL استفاده گردید. نتایج حاصل از یافته های این تحقیق نشان داد که نواحی شهری زابل بطور نامتوازن از خدمات شهری مختلف برخوردار هستند که با درنظر کرفتن استانداردها و معیارهای مؤثر در شناسایی کارکردهای مختلف محلات و بهره مندی از خدمات ارائه شده، این نواحی از درجات مختلفی برخوردار هستند. بنابراین به منظور تحقق اهداف مورد نظر، استفاده از قابلیت های هر یک از نواحی در راستای مکان یابی و برنامه ریزی مراکز خدمات شهری بسیار مؤثر و کارا خواهد بود.