مقاله کارکرد قوانين عرفي در ازدواج بين ترکمن هاي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) از صفحه ۲۵ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: کارکرد قوانين عرفي در ازدواج بين ترکمن هاي ايران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکمن
مقاله ازدواج
مقاله درون همسري
مقاله مهريه
مقاله پدرسالاري
مقاله پدرتباري
مقاله پدرمکاني
مقاله لويرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودي منيژه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي و تجزيه و تحليل الگوي ازدواج در بين ترکمن هاي ايران مي پردازد. اين پژوهش با تاکيد بر روش هاي کيفي، اقامت در محل، مشاهده، مصاحبه هاي باز و نيز بر پايه اسناد و مدارک موجود از جامعه ترکمن انجام شده است. در اين مقاله ابتدا به معرفي اجمالي جامعه ترکمن مي پردازيم و سپس به برخي از ويژگي هاي کليدي اين جامعه اشاره مي کنيم، ويژگي هايي که فرهنگ ترکمني بر پايه آن شکل گرفته و به صورت بافتي يک پارچه و متشکل از عناصر گوناگون است. از جمله ويژگي هاي کليدي جامعه ترکمن مورد بحث در اين پژوهش، موارد زير قابل تاکيد است: ازدواج درون همسري، پدرتباري، پدرسالاري، پدرمکاني و مجموعه اي از قوانين عرفي ازدواج و ازدواج هاي اجباري. مبحث ازدواج را با شرح قوانين عرفي ازدواج و تعيين مهريه آغاز نموده و سپس با دلايل و شواهد عيني به نقش هاي متفاوتي که مهريه در اين جامعه بازي مي کند پرداخته ايم، از جمله: ثابت بودن ميزان مهريه براي تمامي اقشار و از سوي ديگر انعطاف پذير بودن در شرايط گوناگوني چون: ازدواج هاي درون روستايي و برون روستايي و نيز درون و برون شهري. مباحث فوق در مجموع به صورت مجموعه عناصري از بافت جامعه ترکمن مي باشند که شناخت عميق و همه جانبه آن مي تواند به شناخت جامعه ترکمن منجر شود.