سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا باقری – مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف گروه نفت و انرژی

چکیده:

نقش دانش در رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی طی دهه اخیر بسیار برجسته تر شده است، در حقیقت امروزه اغلب ارزش افزوده کسب شده توسط بنگاه های اقتصادی نه به واسطه تجهیزات و امکانات، بلکه به وسیله دانش انباشته شده در آن سازمان کسب می شود. لذا به عنوان یک پارامتر بسیار تاثیرگذار، مدیریت دانش یا هنر ایجاد ارزش افزوده از این سرمایه ناملموس، از ازرش و اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آن سوصنعت نفت نیز صنعتی است که در بسیاری از تخصص های آن تجربه حرف اول ار می زند و بر خلاف بسیاری از رشته های مهندسی، قواعد و اصول مهندسی حاکم بر آن به سختی قابل نوشته شدن و کد شدن است.
گستردگی شرکت های نفت بین المللی در سطح جهان، تعداد زیاد کارکنان آنها، نوع دانش در صنعت نفت (که در بسیاری از موارد مبتنی بر تجربه است) و نقش پر رنگ سرمایه دانش در حفظ رقابتمندی شرکت ها، موجب شده است مدیریت دانش مورد توجه شرکت های بزرگ بین المللی در صنعت نفت و گاز قرار گیرد.
در این مقاله ضمن بررسی مقدمات و تعاریف مدیریت دانش ، شیوه های پیاده سازی سیستم مدیریت دانش درچند شرکت بزرگ نفتی مورد بررسی واقع شده و آثار و نتایج آن مورد مطالعه قرار می گیرد، سپس با توجه به شرایط صنعت نفت ایران،پیشنهاداتی ارایه می گردد.