مقاله کارکرد کهن الگو ها در شعر کلاسيک و معاصر فارسي در پرتو رويکرد ساختاري به اشعار شاملو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۹ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: کارکرد کهن الگو ها در شعر کلاسيک و معاصر فارسي در پرتو رويکرد ساختاري به اشعار شاملو
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسطوره
مقاله صور خيال
مقاله کهن الگو
مقاله يونگ
مقاله شاملو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حري ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسطوره، يا از طريق صور خيال يا از طريق تصاوير کهن الگويي در اثر ادبي بروز مي يابد. ابتدا، تعاريفي از اسطوره و تصوير کهن الگويي و رابطه ميان آن دو ارايه مي شود. سپس، در پرتو بررسي نمونه هايي از اشعار کهن و نو، نقش و جايگاه اسطوره در ساختار کلي شعر و در محور افقي و عمودي خيال تبيين مي شود. آن گاه در بخش اصلي مقاله، تجلي اسطوره به واسطه تصاوير کهن الگويي بررسي و به اين نيز پرداخته مي شود که اسطوره راهنماي فهم کهن الگوهاست. خودآگاهي، ناخودآگاهي و ناخودآگاه جمعي و کهن الگو از ديدگاه يونگ نيز بررسي و برخي از اين کهن الگوها در اشعار شاملو تبيين مي شود. نتيجه اين است که کهن الگوها در قالب پيکره، نوعي اسطوره مي آفرينند و اسطوره ها از يک سوء، در نقش ماما، انديشه هاي نوزاد شاعر را متولد مي کنند و از سوي ديگر، جزئي جدايي ناپذير از کليت اندام وارِ سازگان شعر نيز به شمار مي آيند.