مقاله کارکرد گرايي و ارسطو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۱۰۲ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: کارکرد گرايي و ارسطو
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارکردگرايي
مقاله فلسفه ذهن
مقاله کمال
مقاله نفس
مقاله ماشين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله پيش رو، بررسي نظريه کارکردگرايي در فلسفه ذهن معاصر و مقايسه آن با ديدگاه كاركردگرايانه ارسطوست. از آنجايي که واژه کارکرد (ergon) در فلسفه ارسطو از اهميت ويژه اي برخوردار است، گاهي او را پيشگام اين نظريه معرفي مي کنند. از اين رو، ميزان ارتباط اين دو نظريه و تشابه آنها جاي تامل و دقت فراوان دارد. در اين نوشتار مشخص خواهد شد که تقريرهاي مختلف از نظريه کارکردگرايي جديد ظاهرا با راي ارسطو منطبق نيست. اما مي توان نظر او را يکي از نگرش ها در کارکردگرايي دانست. گرچه نظريه ماده و صورت ارسطو و تاکيد وي بر ذات در مقايسه با ديدگاه هاي جديد چندان مقبول نيست، اما نگرش کارکردگرايانه وي در خصوص نسبت نفس و بدن اهميت زيادي دارد.