سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید دهقانی – شرکت برق منطقه ای یزد
ابوالفضل اسدی – شرکت برق منطقه ای یزد
محمود دهقان – شرکت برق منطقه ای یزد

چکیده:

مهندسی ارزش رویکردی است گروهی ، سیستماتیک ، کارکردگرا که برای بهبود ارزش یک محصول ،طراحی سیستم ،اجرای پرو ژه های صنعتی – عمرانی و دیگر خدمات به کار گرفته می شو د و یکی از راهکارهای مناسب جهت کاهش هزینه ها و ارتقای شاخص های ارزش می باشد. مهندسی ارزش این امکان را فراهم می آورد تا متخصصان در قالبی نظام مند در کنار هم جمع شوند و در مدت زمان کوتاهی نسبت به بررسی ابعاد مختلف پر وژه و ارائه راهکار جهت افزایش ارزش(کاهش هزینه،کاهش زمان و …) اقدام نمایند. با توجه به تدوین نظام نامه مهندسی ارزش در شرکت برق منطقه ای یزد و لزوم اجرای آن در پروژه ها این شرکت احداث پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت مدرس را در دستور کار برگزاری کارگاه قرار داد و به این منظور از موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران دعوت به عمل آورد تا در کنار یک گروه متخصص از کارشناسان واحدهای مختلف شرکت برق و مشاور طراح یک کارگاه مهندسی ارزش چهار روزه در قالب استاندارد انجمن مهندسی ارزش SAVE Internatinal) برگزار نماید