سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر پیران امیری – عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی اصفهان
علی حقیقی اصل – عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان

چکیده:

در سالهای اخیر درس کارگاه نرم افزار به دروس رشته مهندسی شیمی اضافه گ ردید ه که لزو م آن قبل از این احساس می شد . انتخاب مح توای این واحد درسی در میزان بهره وری از آن بسیار موثر و مهم است. در این مقاله سعی شده است با بررسی انواع نرم افزارهای مختلف مرتبط با رشته مهندسی شیمی و ذکر تفاوت ها و شباهت های آنها، متحوای مناسب این درس پیشن هاد شود. محتوای مناسب این در س تا حد زیادی از زمان ارائه ی آن اثر می پذیرد. مناسب ترین نرم افزار در هر مقطع زمانی، تابع موضوعات درسی و زمینه قبلی دانشجویان در مورد مدل های ریاضی، الگوریتم های عددی و توانایی آنها در برنامه نویسی کامپیوتری است.