سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پروانه کورش – پزشک مرکز بهداشت صنعتی و اکولوژی ذوب آهن اصفهان

چکیده:

ایمنی اشتغال آن است که شاغل در طول عمر کاری خون نه دچار بیماری شغلی شود و نه حادثه کار روی را دچار نقص عضو سازد، این یک انتظار بجاست و حق هر فرد است ولی تحقق آن در برنامه کاربردی دور از دسترس است، بهجهت آن انتظار و این واقعیت کاربردی دور از دسترس است که بهداشت صنعتی تلاش می کند تا هرچه ممکن است به یک چنین اشتغال ایمنی نزدیکتر شود. انسان با محیط کار و ابزار کارش یک مجموعه biomachine را می سازد که هر سه مولفه آن با یکدیگر رابطه تنگاتنگ داشته و بر هم اثر می گذارند، یعنی سلامت نیروی کار این مجموعه در گرو پاکیزگی محیط کار و کارایی ابزار کار است. گرد و غبار آلاینده ردیف اول هوای محیط است. سلامت و ادامه حیات هر موجود زنده توسط دستگاه دفاع طبیعی (دفاع عمومی و دفاع موضعی) حمایت و میسر می شود. دفاع موضعی دستگاه تنفس به نام پاکیزه سازی حبابچه و راههای هوایی (alveolar and air way clearance) است. شکست این دفاع موضعی همزمان با شروع بیماریهای شغلی ریوی پنوموکونیوز (Pneumoconiosis) است و از اینجا ناتوانی در کار برایی کارگر شروع می شود و در همین زمان ما نیروی کار را از دست می دهیم. بیماری پنوموکونیوز در نژاد ایرانی ویژگی هایی دارد. طبق آمار بهداشت صنعتی ذوب آهعن اصفهن، متوسط سن از کار افتادگی کلی در معادن زغال سنگ ما بالای پنجاه سال نیست. در معادن مواد غیر فلزی وابسته به ذوب آهن اصفهان، علاوه بر بیماری ریوی پنوموکونیوز ، بیماری عضو دیگری هم داریم. در معدن منگنز بیماری عصبی مگانیسم (Manganism) یافتیم. به جهت جمعیت زیاد بیماری مبتلا به بیماری شغلی ریویپنوموکونیوز و شرایط کارگاههای زیرزمینی و فرایند کار رایج در معادن ما بود که مرکز بهداشت صنعتی ذوب آهن اصفهان قانون سختی کار برای معدنکاری (تبصره ۲ ماده واحده) را پیشنهاد و نهایتا تنظیم کرد تا لااقل کارگر بیمار و ناتوان شرایط کارش سبکتر شود، بدون آنکه دستمزد و درآمد مالی وی تقلیل یابد. کار با وسایل دستی معدنی موجب ازدحامکارگران در سطح کارگاه و گرد و غبار بسیار در ابعاد کوچک می شود که به صورت لایه سبک در هوا معلق باقی می ماند، ایجاد یک جرقه موجب انفجار لایه شده و به علت پر جمعیتی کارگاه نتایج مخرب جانی آن قابل پیش بینی است.