سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید دارابی – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز
نیما مشهدی زاده – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدجواد رشتی – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز، آزمایشگاه DML دانشگاه

چکیده:

حسابرسی در خدمات شبکه ای یکی از مسایل مهم کارگزارهای شبکه است. به نظر می رسد تجمیع سه سرویس تایید هویت، تایید مجوز (Authorization) و حسابرسی در معماری یک کارگزار AAA بتواند ارایه این خدمات را منظم تر و موثرتر نماید. پروتکل Kerberos یک معماری قدرتمند وآزمون شده برای تایید هویت ارایه می کند اما فاقد خدمات حسابرسی است. در این مقاله یک معماری توسعه یافته برای Kerberos پشینهاد می کنیم کهخدمات حسابری را در کنار تایید هویت ارایه می کند. ویژگی عمده این پروتکل سازگاری کامل بامعماری Kerberos و ارایه ساختاری مناسبو کانل برای نشست های یک کارگزار حسابرسی است.