سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن چشم براه – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- کارشناس پژوهشی دانشگاه مالک اشتر(مجتمع د
اکبر سلیمانی فرد – کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر – کارشناسی پژوهشی دانشگاه مالک اشتر (م

چکیده:

در حال حاضر، «بیکاری» (به معنای فقدان و یا نقصان فرصت های شغلی کافی و مناسب برای جمعیت جویای کار و عدم توازن بین عرضه و تقاضای نیروی کار)، یکی از معضلات اساسی کشور ما به شمار می آید. «کار از راه دور»، بعنوان رویکردی مبتنی بر فناوری اطلاعات (تلفن ، دور نگار، پست الکترونیکی)، پست صوتی، شبکه های محلی، منطقه ای و جهانی نظیر شبکه اینترنت و متضمن مبانی، مفاهیم، چارچوب ها ، قوانین و الزامات ویژه، می تواند بعنوان رویکردی اثر بخش در ایجاد فرصت های شغلی جدید(بویژه برای دانش آموختگان) مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله، ضمن گذری بر نقش انقلاب فناوری بویژه انقلاب اطلاعاتی بر مشاغل و ساختار آنها به بررسی «کار از راه دور» و طرح مقولات مرتبط با آن (اثرات اجتماعی اقتصادی کار راه دور، مزایا و معایب آن، شغل های قابل انجام از راه دور و پرداخته شده و یک نسخه پیشنهادی برای راه اندازی نظام کار از راه دور در ایران ارایه گردیده است. بدیهی است ایجاد و بهره گیری از نظام«کار از راه دور » در کشور ما، متضمن پیش نیازهایی همانند آموزش فناوری های مربوطه (رایانه، اسکن، اینترنت، دور نگار و ..)، فراگیری زبان انگلیسی (در حد قابل قبول)، تعیین متولی هدایت و پایش نظام«کار از راه دور» در کشور و تدوین چارچوب ها، قوانین، دستورالعمل ها و ملاحظات حقوقی مربوطه می باشد.