مقاله کار شايسته در بازار کار ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۶۳ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: کار شايسته در بازار کار ايران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کار شايسته
مقاله حقوق بنيادين کار
مقاله حمايت اجتماعي
مقاله نرخ مشارکت نيروي کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحليل هاي اقتصادي عموما از متغير نرخ بيکاري براي ارزيابي و سياستگذاري بازار کار استفاده مي شود. به اعتقاد سازمان بين المللي کار چون اين متغير نمي تواند تمام واقعيت ها را انعکاس دهد، پيشنهاد کار شايسته را مطرح نموده است. در کار شايسته، علاوه بر داشتن شغل، بهره مندي از حقوق بنيادين کار، حمايت هاي اجتماعي و گفتمان اجتماعي نيز مطرح است. به عبارت ديگر شايستگي کار تنها در داشتن شغل خلاصه نمي شود، بلکه عوامل متعدد ديگري نيز در شايستگي کار نقش دارند، از جمله حق ايجاد تشکل هاي مدني روابط کار، منع تبعيض در اشتغال، رعايت حداقل سن، ممنوعيت کار کودک، حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت وجود تامين اجتماعي، بيمه بيکاري، توانبخشي معلولين، توانمندسازي زنان از طريق دستيابي به فرصت هاي شغلي مناسب و وجود گفتمان اجتماعي بين کارگر، کارفرما و دولت نيز الزامي است. اين مقاله، ضمن توضيح مولفه هاي اصلي کار شايسته، نگاهي به وضعيت بازار کار کشور دارد و کمبود يا نبود برخي از اجزا کار شايسته را در بازار کار مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. با توجه به معيارهاي مورد نظر کار شايسته که امکان محاسبه آنها براي کشور وجود داشته، نتيجه گرفته است که ويژگي هاي بازار کار ايران با ويژگي هاي مورد نظر کار شايسته تفاوت فراوان داشته و لزوم تهيه و تدوين برنامه ملي و جامع توسعه کار شايسته را توصيه نموده است.