سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهرام جبارلوی شبستری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده صدا و سیما

چکیده:

اگر مفهوم توسعه را فرآیند تغییر پیچیده، در هم تنیده ، پویا ، متعادل و چند وجهی زندگی بدانیم و براین اساس به توسعه، شناسه انسانی داده و آن را علاوه بر بهبود شرایط اقتصادی زندگی و نوسازی، شامل فرآیند بسط انتخاب انسان را که موجب گسترش ظرفیت های ذهنی و عملکردی انسان ها هم قلمداد کنیم، سیاست گذاری و برنامه ریزی واقع بینانه در فراهم نمودن سخت افزار مورد نیاز برای بهره مندی شهروندان روستاهای کشور از اینترنت و ترویج بهره برداری مستقیم و غیر مستقیم مسئولانه از این وسیله ارتباطی، از طریق دسترسی مستقیم و یا از طریق فروشگاههای اطلاعات روستایی که دولت بایستی تسهیل نماید؛ باعث تبدیل شدن روستاهای کشور به روستاهای اطلاعاتی می شود که عاملی برای :۱) ارتقای عزت نفس ، خودباوری، جایگاه و منزلت اجتماعی و اقتصادی شهروندان روستاهای کشور. ۲) گسترش نهادهای مدنی و تامین امنیت و عدالت در تمامی ابعاد آن در مناطق روستایی کشور.۳) از بین رفتن مرزهای متعارف در دسترسی شهروندان روستاهای کشور به امکانات و اطلاعات و کم کردن عقب ماندگی عمومی در دستیابی به هنگام از نظر زمانی و مکانی به دانش .۴) کاهش هزینه های زندگی و اقامت در روستا از طریق دسترسی پر سرعت و دقیق به امکانات و خدمات ارائه شده از سوی سازمان های دولتی ، خصوصی، تعاونی و در چهارچوب ملی و جهانی . ۵) رونق اقتصاد روستایی از طریق بازاریابی و فروش محصولات تولیدی و ارائه خدمات در چهارچوب تجارت الکترونیکی .۶) کم کردن مهاجرت فیزیکی شهروندان روستاهای کشور به مناطق شهری و از طریق اشتغال از راه دور و مهاجرت الکترونیکی ملی و فراملی و همچنین کم کردن مهاجرت فیزیکی شهروندان روستایی با سواد بالا جهت ادامه تحصیلات دانشگاهی از طریق تحصیل در دانشگاههای مجازی.۷) افزایش توان پایایی و پویایی تولید غذا با دستیابی سریع و به هنگام روستاییان به اطلاعات مورد نیاز حرفه ای .۸) ایجاد اشتغال برای تحصیل کردگان جوان روستایی با برپایی فروشگاه های اطلاعات. و محسوب می شود که در چهارچوب برنامه های توسعه ای ملیو سناریو نظام ارتباطات کشور قابل پیش بینی و اقدام است.