سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد فیض – گروه مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تبریز
محمد بناء شریفیان – گروه مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تبریز

چکیده:

این مقاله مدل مداری الکترومغناطیسی را تشریح می کند که برای ایجاد یک نرم افزار کامپیوتری عمومی بکار رفته است . این نرم افزار قادر است جریان هجومی ترانسفورماتور با اتصالات مختلف و پیکربندی های متفاوت سیم پیچ و هسته را پیش بینی کند . غیر خطی بودن هسته و اثر هیسترزیس در مدل سازی دقیق ترانسفورماتور مدنظر قرار گرفته و از این رو توافق نزدیکی بین نتایج شبیه سازی و اندازه گیری حاصل آمده است و این دقت اعتبار روش را روشن می سازد . این نرم افزار می تواند جریان هجومی در ترانسفورماتور با ولتاژهای ورودی غیر سینوسی را نیز پیش بینی کند . روش سیستماتیک شبیه سازی و فلوچارت برنامه کامپیوتری متناظر ارائه شده که عملاً می تواند مورد استفاده طراحان ترانسفورماتور قرار گیرد