مقاله کاسه هاي قيفي شکل عصر مفرغ قديم منطقه غرب و جنوب غرب ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پيام باستان شناس از صفحه ۳۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: کاسه هاي قيفي شکل عصر مفرغ قديم منطقه غرب و جنوب غرب ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آغاز عيلامي
مقاله گودينIII
مقاله کاسه هاي قيفي شکل
مقاله زاگرس مرکزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري خداکرم
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نيكنامي كمال الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نيمه نخست هزاره سوم ق.م. يکي از دوره هاي مهم باستان شناسي حوزه جغرافيايي زاگرس مرکزي است که عليرغم کمبود و پراکندگي مدارک باسـتان شـناختي ( به ويژه در منطقه لرسـتان مرکزي)، تغيير و تحولات فرهـنگي عميقي در اين دوره به وقوع مي پيوندد و به نظر مي رسد که همين تغيير و تحولات، در نهايت زمينه ساز شکل گيري فرهنگ گودين III) گيان (II- IV مي گردد. در اين تحقيق گونه اي نادر از سفال هاي متعلق به نيمه اول هزاره سوم ق.م. را مورد مطالعه قرار داده ايم که از دره ها و مناطق جنوبي حوزه زاگرس مرکزي به دست آمده است. اين نوع سفال که به نظر مي رسد غالبا در بافت هاي تدفيني يافت مي گردد؛ گونه اي از سفال هاي متعلق به نيمه دوم دوره آغاز عيلامي (شوش (IIIB-c است و پراکندگي آن در دامنه هاي جنوبي ارتفاعات زاگرس، حاکي از نفوذ فرهنگ آغاز عيلامي در ربع دوم نيمه اول هزاره سوم ق.م. در اين حوزه است. از سوي ديگر مطالعات سبک شناسي اين نوع سفال، حاکي از تاثيرات عميق سنت سفالگري فرهنگ آغاز عيلامي در شکل گيري سنت سفالگري فرهنگ گودين III است.