سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پیام پزشکپور – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
محمد شاهوردی – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
عبدالرضا احمدی – عضو هیات علمی دانشگاه لرستان

چکیده:

به نظر می رسد کاشت زمستانه نخود شانس فرار از خشکی اواخر فصل بهار را افزایش خواهد داد و متعاقباً تولید محصول نواحی خشک را بالا می برد. به این ترتیب در سال ۸۳-۱۳۸۲ در ایستگاه تحقیقاتی دیم کوهدشت به عنوان یک منطقه نیمه گرمسیری واقع در جنوب غربی استان لرستان سه واریته نخود ( توده محلی گریت، ILC482 و رقم هاشم ) در سه تاریخ کاشت پائیزه – زمستانه و بهاره به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. عملکرد دانه واریته ها در تاریخ های کاشت مختلف دارای دامنه ای از صفر تا ۱۴۶۴/۳۳کیلوگرم در هکتار بود. بیشترین عملکرد دانه مربوط به کاشت دوم بهمن ماه ( توده، محل گریت با ۱۴۶۴/۳۳ کیلوگرم در هکتار) و کمترین آن مربوط به کاشت بهاره ( رقم دیررس هاشم با صفر کیلوگرم در هکتار ) بود. این آزمایش نشان داد که کاشت زمستانه یک راه امیدبخش به سمت افزایش عملکرد دانه نخود در سیستم زراعی دیم در مناطق نیمه گرمسیر می باشد.