مقاله کاشت گرافت مخاطي روده باريک روي بستر زير مخاط روده بزرگ در گربه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۲۷۹ تا ۲۸۶ منتشر شده است.
نام: کاشت گرافت مخاطي روده باريک روي بستر زير مخاط روده بزرگ در گربه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم روده کوتاه
مقاله تغذيه کامل وريدي
مقاله پيوند سلولي
مقاله بافت مخاطي
مقاله ايلئوم
مقاله کولون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقي ساماني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندرم روده کوتاه (Short Bowel Syndrome) به باقي ماندن کم تر از ۲۰۰ سانتي متر از روده باريک در يک فرد بالغ اطلاق مي شود. تغذيه کامل وريدي (TPN)، به عنوان تنها درمان رايج، هزينه و عوارض زيادي مثل Sepsis ناشي از کاتتر دارد. تا کنون درمان قطعي اين بيماري مشخص نشده است و روش هاي جراحي به کار رفته با عوارض زيادي از قبيل انسداد روده همراه بوده و کارايي آن ها نيز مشخص نشده است. با کاشت سلول هاي مخاطي ايلئوم در محيط کولون و رشد آن شايد بتوان سطح جزئي روده باريک را افزايش داده، به عنوان يک روش درماني جديد علاوه بر نجات جان اين بيماران، وابستگي به TPN را مرتفع ساخت.
روش ها: در يک مطالعه تجربي که در مرکز تحقيقات دندان پزشکي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال ۱۳۸۷ انجام شد، ۸ گربه انتخاب شدند و تحت لاپاراتومي قرار گرفتند؛ قسمتي از مخاط ايلئوم به صورت وصله مخاطي (Mucosal patch) جدا و قسمتي از مخاط کولون (صعودي) برداشته شد و وصله مخاطي ايلئوم به جاي آن در بستر زير مخاط قرار گرفت. پس از ۱۴ روز، گربه بار ديگر لاپاراتومي شده، همان قسمت از کولون برداشته شد و جهت بررسي رشد سلول هاي مخاطي ايلئوم به آزمايشگاه بيمارستان الزهرا (س) ارسال گرديد و در بررسي ميکروسکوپي ساختار طبيعي مخاط ايلئوم کاشته شده در مخاط کولون مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: در بررسي ۸ نمونه کولون گربه در همه نمونه ها وصله مخاطي در کولون سالم رويت شد (۱۰۰ درصد). در بررسي ميکروسکوپي، در ۷ مورد ساختار مخاطي کولون ديده شد (۵٫۸۷ درصد) و در ۱ نمونه ساختار مخاطي ايلئوم رويت شد (۵٫۱۲ درصد).
نتيجه گيري: با توجه به حفظ ساختار مخاطي طبيعي روده باريک در ۵٫۱۲ درصد موارد، احتمال رشد سلول هاي مخاطي روده باريک در بستر کولون وجود دارد و شايد بتوان با انجام مطالعات حيواني با حجم نمونه بيشتر به اين هدف دست يافت و از آن به عنوان يک روش جديد در درمان بيماران مبتلا به سندرم روده کوتاه بهره گرفت.