سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
تعداد صفحات: ۲۱
نویسنده(ها):
هدا زارعی – دانشپذیرارشدباستان شناسی نیشابور
کیمیا امینی – دانشپذیرارشدادبیات فارسی نیشابور

چکیده:
بشرازدیرباز کوشیدتا بامواداولیه ای که درنزدیک محل زندگیش می یافت بسازد ودراین ساختن هرروز به بدیعه و خلاقیتی نو پرداخت ساخت انواع بناها ظروف ابزارالات و وسایل موردنیازش ازاین گونه اند کاشی یکی ازهمین عناصرتزئینی است که درنمای بیرونی نمای داخلی و درقسمتهای مختلف بناها استفاده شده است کاشی فرزند ایران است که درفرازونشییب تاریخ نشونما و تغییر یافته است کاشی ازفراورده های سرامیکی است که به علت پخته شدن دردمای معین به حالت نیمه شیشه ای درمی اید و خاصیت جذب آبش کم و دربرابر ضربه ساییدگی و فشارمقاومت لازم را پیدا می کند انواع کاشی شامل : کاشی معرق هفت رنگ معقلی زرین فام و مینایی و … است بدون شک تنها رفع حوایج روزمره و گذران زندگی هدف هنرگر کاشی نبوده است که اوازبهشت ذهن خود گلستانی را به نمایش می گذارد تا چشم هرهنرشناس و غیرآن را بنوازد و روح را ادمی نهد خلق آثار هنری نمایانگر روح تلطیف یافته انسان میباشد همچنان که پوپ پس ازدیدن کاشی کاری مسجد شیخ لطف الله دربررسی هنر ایران می نویسد: خلق چنین اثارهنری جز ازراه ایمان به خدا و مذهب نمی تواند به وجود آید این پژوهش درراستای اهمیت نقش معماری درساخت و سازبناها به بررسی سیرتاریخی کاشی هفت رنگ پرداخته است