سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نارسیس سهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده:

کالبد شهر یا فضای آن تمامی و یا قسمتی از آن در مقیاس کلان را می توان از بالا به پایین مورد مشاهده قرار داد. پیکر شهر در برگیرنده حجم های پر و خالی، فضاهای در قالب های وسیع، ورودی و خروجی شهر و … می شود. با دیدن پیکر شهرهای ممکن است احساسات متفاوتی مثل عظمت، شگفتی، قدرت، آزادی ، استقلال ، خویشتن باوری یا ضعف، ناتوانی، گم شدن در ناظر به وجود آید . بدون ترتی این گونه احساسمتفاوت هم به دلیل نمود عینی تمام بافت اعظم شهر استکه به ناگهان خود را در جلو ناظر در فضا می شکفد و هم بهخاطر دریافت های ذهنی ناظر و به فعلیت رسیدن ادراک ویمی باشد.
با مشاهده کالبد و پیکر شهر از نگاهی روان شناسانه می توان خصوصیات مردمان شهر را شناخت. پیکری سرکش نشانگر بزرگ نمایی وجسارت شهروندان است و پیکر ساده، افتاده، همساز لمیدهدر بستر خاک، نشانگر افتادگی، بی پیرایگی ، سادگی و بی تکلفی مردمان شهر است. پیکر ناهماهنگ، آشفته، درهم و برهم، بی نظم و سرگردان نشانگر آشفتگی ذهنی، ادراکی و روانی مردمان آن شهر می باشد. از این رو کالبد شهر می تواند تاثیرگذار بر عقیده باشد و میتوان گفت فرم دهنده به هویت شهر باشد که در این مقاله به شناخت عناصر هویتی ، فرهنگی یزد با روش زمینه یابی و پیمایش میدانی پرداخته ایم.