مقاله کاليبره کردن خودکار مدل آبهاي زير زميني با استفاده از بهينه يابي مقيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در هيدروليك از صفحه ۵۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: کاليبره کردن خودکار مدل آبهاي زير زميني با استفاده از بهينه يابي مقيد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب هاي زير زميني
مقاله بهينه يابي
مقاله مدل سازي
مقاله کاليبره خودکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفوري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بري بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از روش هايي که در ساليان اخير به طرز موثري براي کاليبره کردن خودکار مدل آب هاي زير زميني به کار گرفته شده، استفاده از روش هاي مختلف بهينه يابي است. مقاله حاضر تلاشي ديگر در همين زمينه است که در طي آن به تشريح مدلي رايانه اي با استفاده از روش هاي بهينه يابي پرداخته مي شود. در اين مدل براي حل معادلات جريان غير ماندگار آب زيرزميني از روش عددي اجزاي محدود استفاده شده و براي حل مساله بهينه يابي ابتدا از روش بسط يافته لاگرانژ براي تبديل مساله مقيد به نامقيد و سپس از روش ديويدون – فلچر- پاول(DFP)  براي حل مساله بهينه يابي نامقيد استفاده شده است. توانمندي هاي مدل تهيه شده با ارايه يک مثال نشان داده شده که حاکي از عملکرد رضايت بخش مدل و نيز برخي محدوديت هاي آن است.