سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد احمدی شکوه – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
هنگامه کشاورز – گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این مقاله یک روش کارا جهت تعیین پارامترهای دوربین را در فضای سه بعدی معرفی می کند دراین روش برای کالیبراسیون تنها از یک دوربین استفاده میشود چرا که دراین کالیبراسیون از مبحث استخراج ویژگیها کمک گرفته میش ود بطوریکه دراین راستا با دراختیار داشتن تعداد مناسب از ویژگیهای تصویر هدف جهت کالیبراسیون پارامترهای دوربین قابل محاسبه هستند این سیستم کالیبراسیون مجهز به یک الگوریتم شبکه عصبی MLP است که با اطلاعات داده شده از تصویر هدف توسط دوربین مختصات فضایی سه بعدی موقعیت آن معین می شود.