سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبرز ناطقی الهی – استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رضا نعمت اللهی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،

چکیده:

برای کاهش میزان خسارت در شهرها و روستاها، ابتدا باید نوع و میزان خسارت درآن پهنه ها مشخص شود. بر مبنای تحقیقات انجام شده در سطح جهان، روشهای تعیین خسارت را می توان به سه گروه طبقه بندی کرد که عبارتند از : ۱ـ روشهای تجربی (بازدید عینی)، ۲ـ روشهای تحلیلی (مدلسازی)، ۳ـ روشهای آزمایشگاهی (آزمایشات مخرب و غیر مخرب)در پهنه های بزرگ بدلیل مشکلات فراوان از روشهایی که بر پایه بررسی کیفی میباشند به عنوان غربال اولیه استفاده می شود. درمقاله حاضر یک مطالعه خاص در شهر بم، برای اولین بار در سطح کشور، انجام شده و ارائه شده است ۳۸۴ ساختمان مختلف بر اساس نوع سازه، میزان خسارت ، تعداد طبقات دسته بندی شدند. از پردازش آماری این اطلاعات، امتیازات پایه سازه ای مطابق با نحوه ساخت و ساز در ایران به دست آمدند. این روش ها شامل قانونهای ساده ای هستند که رفتار سیستم های سازه ای را در مقابل زمین لرزه مشخص می کنند.