سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اکبر جعفری – قطب مهندسی نقشه برداری مقابله با سوانح طبیعی
محمد سعادت سرشت – گروه مهندسی نقشه برداری، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

از آنجا که روش فتوگرامتری برد کوتاه دقت و اتوماسیون بالایی در اندازه گیری سه بعدی نقاط (تارگتها) از خود نشان می دهد و اندازه گیری دقیق سطوح سه بعدی با آن، به میزان قابل توجهی به نظارت انسانی نیاز دارد، امروزه روش نور ساختار یافته بعنوان یک روش مکمل برای اندازه گیری سطوح در کاربردهای صنعتی و پزشکی بسیار معمول گشته است. دقت روش نور ساختار یافته گذشته ازملاحظات سخت افزاری، بسیار به کالیبراسیون سیستم وابسته است. کالیبراسیونپروژکتور بعنوان یکی از اجزاء اصلی سیستم نور ساختار یافته در عین اهمیت، بسیار مشکل، زمانبر و هزینه بر می باشد. در این مقاله روش فتوگرامتری برای کالیبراسیون مستقیم پروژکتور بکارگرفته شده است. آزمونها نشان می دهداین روش نه تنها از سرعت بالا و هزینه کمی برخوردار است بلکه قادر است با دقت ۲۰ برابر حد تفکیک پروژکتور آن را کالیبره نماید. دراین تحقیق این سطح از دقت امکان اندازه گیری سطوح با دقتنسبی ۱:۱۳۰۰۰ را فراهم ساخته است.