سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد زارع علی بیک – کارشناس ارشد خاکشناسی دانشگاه تهران
محمد معزاردلان – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
امیر فتوت – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فدوسی مشهد
محمدحسین روزی طلب – رییس امور بین المللی سازمان تات

چکیده:

روش الکترواولترافیلتراسیون یکی از روشهای پیشنهادی برای عصاره گیری عناصر مختلف از جمله پتاسیممیباشد. این روش دستگاهی سریع است و بطور همزمان عناصر ماکرو و میکرو را عصاره گیری می کند. اینروش در برخی کشورها مانند اتریش کالیبره شدن و استفاده می شود. در سالهای پیش دستگاه های الکترواولتراسیون بدون توجه به نیاز برای کالیبره شدن واردشده. اکنون با توجه به وجود دستگاه های الکترواولترافیلتراسیون در خراسان و کالیبره نمودن آنها و عدم ارتباط با روشهای دیگر، تفسیر نتایج اندازه گیری عناصر به این روش دشوار و حتی گمراه کننده میباشد لذا در این مطالعه ارتباط پتاسیم اندازه گیری شده با این روش با روشهای دیگر بررسی شد.