سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیامک مطهری – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
مجتبی نصیری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله ضمن بررسی اهمیت کامپوزیت ها در صنایع نظامی که خواص ضد بالستیکی دارند، کاربرد آنها درساخت پانل های ضد گلوله بررسیی می شود. در تهیه این کامپوزیت ها از روش طراحی آزمایشات تاگوچی استفاده شده است. مزیت روش طراحی آزمایشات تاگوچی در مقایسه با سایر روشهای طراحی آزمایشات صرفه جویی در وقت و هزینه است که با قابلیت های آماری این روش امکان تعیین اهمیت فاکتورهای تاثرگذار بر نتیجه آزمایش مشخص می شود. در ساخت این کامپوزیت ها از سه نوع رزین و سه نوع الیاف استفاده شده است. در کامپوزیت های اینچنینی خواص بالستیکی درمقایسه باخواص مکانیکی از اهمیت بالاتری برخوردار است که در این مقاله با تکیه بر استفاده از جزء با خواص مکانیکی بالا سعی شده است تا خواص مکانیکی هم تا حد مورد نیاز تامین شود.