سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی اصفهانی – دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

یکی از مهمترین انگیزه های ازدواج که در نظام سراسر حکمت آمیز آفرینش، طراحی و تعبیه شده است .رغبت فراوان به لذت جنسی و دستیابی به رضایتی شایسته در این زمینه است. شاید بتوان ادعا کرد که این کامجوئیبخش نهفته و ناپیدای غالب انگیزه های دیگر از پیوند زناشوئی است و بهمین سبب ، هنگامی که ناکامی در این زمینه بصورت جدی و مستمر در زندگی زناشویی در زمان مورد انتظار ، وجود داشته باشد بهانه جوئیهای متقابل و تزلزل در ارکان خانواده ظهور و بروز و حضور بیشتری می یابد. نه تنها در زمان ما ،که پیشرفت های علمی راهکارهای ویژه ای را برای افزایش توان جنسی و دستیابی بهرضایت بیشتر فراروی انسانها قرار داده است ، در گذشته نیز بشر با بهره گیری از رهنمودهای انبیاء الهی و تلاش علمی و تجربی اهل علم و پژوهش ، کم و بیش توفیقاتی در این خصوص داشته است. این آگاهیها و تجارب صرفاٌ دستیابی به داروها و غداهای سودمند و تاثیر گذار نبوده بلکه علاوه بر آن ، رفتار جنسی ، مولفه های شیوه زندگی LIFE STYLE نیز مطرح بوده است. ادیان الهی بویژه خاتم و افضل و اکمل آنها اسلام بلحاظ جامعیت و همه سونگری و خیراندیشی و منظور داشتن نیازهای دنیوی و اخروی به این مهم نیز توجه داشته اند از این رو میتوان با مراجعه به آموزه های دینینکته های مهمی را که غالباٌ از دیدگاه محققین لائیک مخفی مانده است یافت ، نکته هایی که اهمیت آنها هرگز از یافته های اندیشه یکسونگر دانش روز و دست یافته های غرور آفرین انسان عصر جدید کمتر نیست .در آموزه های دینی اگر چه ارائه راهکارهای درمانی و تقویتی کم نیست اما این بخش از آموزه ها در برابر آموزه هایی که به اصلاح زیربنائی و تقویت بنیادی و ارائه دستور العمل های زندگی زناشوئی می پردازد از اهمیت کمتری برخوردار است بعبارت دیگر رویا رویی آموزه های دینی با مشکلات و کاستی های ارگانیک و فونکسیونل بیشاز آنکه سیمبتوماتیک باشد ، بنیادی و اصولی است. آموزش و آگاهی یافتن از رفتار صحیح جنسی و اهمیت تامین رضایت دو جانبه زوجین در فضائی از زندگی خانوادگی که با عفاف ، محبت ، مسئولیت پذیری و خویشتن پایی آمیخته است نه تنها اشکالی ندارد بلکه بسیار مهم و ضروری است لذا ، بر خلاف اندیشه های محصور و محدود ، در آموزشهای اسلامی نکات بسیاری برای پیروان دین ارائه شده است ، اگر چه گاهی از بیم بروز رفتارهای خارج از چارچوب عفاف ، از اعلام گسترده و عمومی این آموزه ها اجتناب شده است.