سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
عقیل نظامی – کارشناس ارشد هوش مصنوعی
ابوالفضل لاکدشتی – دکترای هوش مصنوعی
مرتضی الیاسی – دکترای معماری کامپیوتر

چکیده:
شاخه به سرعت درحال تحول تصویرسازی بیولوژیکی به نظرظهوراخیرتکنولوژی چندگانه است که تصاویرسه بعدی سلولها بافت ها عضوها و ارگانیسم ها را ایجادمی کند به عنوان یک نتیجه حجم های بسیارزیاد داده های تصویری اکنون به شکل روتین تهیه میشوند ابزارهای اتوماتیک برای کمک به فرایندسازی و انالیزموثرداده های آنها توسط کاربران موردنیاز هستند بخش بندی تصویر یک گام کلیدی است که اگربصورت دستی انجام شود هم مشکل و هم زیان بر است متاسفانه روشهای کاملا اتوماتیک معمولا به خاطرکنتراست های موضعی پایین سطوح نویز بالا و ساختارهای متعدد و مصنوعات حول موارد هدف درمورد تصاویربیولوژیکی به شکل ضعیفی عمل می کنند دراین زمینه روشهای بکاربرنده اطلاعات قبلی و روشهایی که امکان راهنمایی کاربررا فراهم می کنند مناسب ترهستند دربین اینها کانتورهای فعال که به عنوان مارپیچ ها هم شناخته شده اند موردتوجه خاصی قرارگرفته اند مارپیچ ها داده های تصویری و محدودیت های ارتجاعی را برا یتقویت تعاملی یک کانتوراولیه با موقعیت نامنظم باهم تلفیق می کند اگرچه محدودیت های ارتجاعی و نیروهای مشتق شده برپایه گرادیان معمولا ازورود مارپیچ ها به ساختارهاپیچده و پیروی صحیح ازکانتورهایشان جلوگیری میکند ما یک مدل مارپیچ جدید مبتنی بریک روش جدید هندسی را ارایه داده ایم که جابجایی رئوس مارپیچ درامتداد نرمال خود درجه نزدیکترین لبه های موردنظر با اجتناب ازحرکت رئوس مجاور به صورت خیلی دور ازهم محدودیت ها را مهار می کند