سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی مومن زاده –
نعمت اله رشیدنژاد عمران –
زهرا اخوت –
محمدعلی ملاک پور –

چکیده:

فهرستی از کانسارها و آثار معدنی زر ایران و کانسارهای دیگر مواد معدنی که زر به همراه دارند تهیه شده است. موقعیت جغرافیایی، جنس و سن سنگ در بر گیرنده و دیگر عناصر اصلی همراه زر، بر روی نقشه ای از ایران نموده شده است – اطلاعاتی که برای تهیه این فهرست بکار رفته از منابع و ماخذهای موجود و عمدتا از منابع منتشر نشده و گزارش های داخلی سازمان زمین شناسی کشور استخراج شده است. این فهرست صرفا شامل کانسارها و آثاری است که وجود زر در آنها محزرز شده و محلهائی که وجود زر در آنها مشکوک و یا متحمل است در فهرست آورده نشده است.
جمعا۱۰۹ کانسار و اثر معدنی در این نوشتار معرفی شده است. شرح مختصری برای هر مورد شامل موقعیت جغرافیایی و اقلیمی، شرح کانی سازی و کارهای معدنی انجام شده، سابقه معدنکاری و منابعاطلاعاتی درباره آن مورد ارائه داشته است. علاوه بر این، مشخصات هر اثر معدنی در جدولی شامل نام، موقعیت جغرافیایی، جنس و سن سنگ در بر گیرنده ، شکل توده ماده معدنی، پاراژنزعنصری و مینرالوژیک و ماخذهای اطلاعاتی خلاصه شده است.