سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابراهیم راستاد – گروه زمین شناسی – دانشگاه تربیت مدرس تهران
بهروز مهری – گروه زمین شناسی – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

معدن سرب و نقره (روی) خانجار (رشم) با مختصات جغرافیایی ۵۴/۳۳ شرقی و ۳۵/۹ شمالی در ۱۰۵ کیلومتری جنوب دامغان و ۱۲ کیلومتری شمال روستای حسینان – معلمان قرار دارد. این کانسار در زون ایران مرکزی و در دامنه جنوبی رشته کود ترود – چاه شیرین با روند شمالشرقی – جنوب غربی واقع می باشد.
ساختارهایی که در منطقه دیده می شوند دارای دو روند شمال – جنوب و شمالشرقی – جنوبغرب می باشند. ساختارهای دارای روند شمال – جنوب قدیم بوده و به صورت چین هایی با محور شمالی – جنوبی و گسلهای متقاطع (conjucate) در واحدهای سنگی کرتاسه دیده می شوند. ساختارهای با روند شمالشرق – جنوبغرب جوانتر بوده و به صورت گسل های معکوس باعث رانده شدن واحدهای کرتاسه روی مجموعه آتشفشانی رسوبی -ائوسن شده اند.
واحدهای سنگی رخنمون دار منطقه شیست ها، آهکها و دلومیتهای کریستالیزه سیلورین – دونین، شیلها، آهکها و کنگلومرای کرتاسهبالایی وسنگهای آتشفشانی – رسوبی ائوسن می باشند. توده های نفوذی با ترکیب میکرودیوریتی با سن الیگوسن – میوسن نیز در منطقه گسترش دارند.