سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود فرد – بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم راستاد – بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
محمود مهرپرتو – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مجید قادری – بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کانسار طلا- فلزات پایه ی گندی از کانسارهای اپی ترمال رگه ای با میزان توف های ائوسن میانی در مجموعه ی آتش فشانی-نفوذی ترود-چاه شیرین در ایران مرکزی قرار دارد. در این کانسار سولفیدهای فلزات پایه (گالن، اسفالریت و کالکوپیریت) بهمراه پیریت، نقره و طلابا گانگ کوارتز-کربنات-باریت در زون های برشی حاصل از عملکرد گسل ها تشکیل شده اند. شواهد زمین شناسی، کانی شناسی و دگرسانی نشانگر تشکیل این کانسار در ارتباط با سیالاتی است کهاحتمالاً از سیستمی مرتبط با توده های نفوذی نیمه عمیق اسیدی در منطقه ی منشاء گرفته اند. معادل های بیرونی سنگهای نیمه عمیق اسیدی بصورت گنبد ها و تیغه های ریولیتی در محدوده ی معدنی رخنمون دارند.