سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود عبدالهی – استاد یار دانشگاه تربیت مدرس، گروه معدن
سیدمحمدحسین علیزاده گنجی – عضو هیات علمی دانشگاه لرستان ، گروه معدن(سخنران)
محمدمهدی فرهپور – عضو هیات علمی دانشگاه لرستان ، گروه زمین شناسی

چکیده:

کانسار کبالت تیدر اقلید فارس یکی از ذخایر شناخته شده نیکل و کبالت در کشور است که در ١٧ کیلومتری شمالغرب اقلید فارس قرار دارد و از نظر ذخیر ه در رده ذخایر کوچک و از نظر عیار در رده ذخایر متوسط به بالا طبقه بندی گردید . بطور متوسط این کانسار حاوی ۰/۱ درصد کبالت و ۰/۰۶ درصد نیکل بوده و کانیهای باطله آن عمدتًا سیلیس و اکسیدهای آهن می باشد . در این تحقیق نحوه پیش فرآوری کبالت به روشهای فیزیکی (میز لرزان و جداکننده مغناطیسی) از سنگ معدن تیدر اقلید فارس مورد بررسی قرار گرفت. در استفاده از روش م یز لرزان با توجه به پایین بودن نسبت معیار جدایش بین اکسید های آهن و سیلیس جدایش قابل توجهی از نظر عیار و بازیابی حاصل نشد و در نهایت برای پیش فرآوری کانه روش مغناطیسی ( دستگاه مغناطیسی تر شدت بالا ) مورد استفاده قرار گرفت که عیار و بازیابی کبالت بخش ٤٠٠ + ۵۰-مش به ترتیب ۰/۱۸ و ۸۳درصد شد. بر این اساس روش مغناطیسی تر شدت بالا بهترین روش پیش فرآوری کبالت در کانسار تیدر اقلید فارس پیشنهاد گردید.