سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فردین موسیوند – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس تهران
ابراهیم راستاد – دکتری معدن شناسی از دانشگاه هایدلبرگ آلمان، عضو هیئت علمی دانشگاه تر
جین پیتر – دکتری زمین شناسی از دانشگاه ترنتو کانادا سازمان زمین شناسی کانادا

چکیده:

کانه زایی روی- سرب – مس در منطقه چاه گز در ۶۰ کیلومتری جنوب شهر بابک، در پهنه سنندج-سیرجان جنوبی و در داخل توالی آتشفشانی-رسوبی بایمدال (Bimodal) دگرگون شده پرمین بالایی یا دونین بالایی رخ داده است. از لحاظ ساختاری منطقه چاه گز یک تاقدیس خوابیده را شامل می شود که دارای روند عمومی محوری شمال شرق- جنوب غرب و شیب سطح محوری به سمت شمال غرب می باشد. توالی میزبان کانه زایی از پایین به بالا به چهار واحد قابل تقسیم است:۱) متاتوف ریولیتی و بازالتی به همراه متاپلیت،۲) متاپلیت حاوی عدسی و بین لایه های متاتوف ریولیتی و متاریولیت۳) متاتوف ریولیتی و متاریولیت به همراه متاپلیت و ۴) آهک تبلور مجدد یافته، کالک شیست، متاپلیت و بندرت متابازالت و متاتوف بازالتی و ریولیتی. این توالی توسط دایک های بازیک جوان با روند شمال غرب- جنوب شرق قطع گردیده است. کانه زایی در واحدهای ۱ و ۲ به صورت رخدادهای معدنی متعدد و در واحد ۳ به صورت کانسار چاه گز و تعدادی رخداد معدنی در سنگ های میزبان متاتوف ریولیتی، متاریولیت و متاپلیت، عمدتا با ژئومتری استراتیفرم لایه ای و عدسی شکل و در چندین افق چینه ای خاص رخ داده است. افق اصلی معدنی دارای طول بیش از ۱/۵ کیلومترحاوی کارگاه هی معدن کاری قدیمی به صورت هم خوان و هم روند با لایه بندی و برگوارگی توالی میزبان می باشد. پاراژنز ماده معدنی شامل اسفالریت، گالن، پیریت، کالکوپیریت، تتراهدریت، آرسنوپیریت، کوولیت، کوبانیت، مارکاسیت بوده و کانی های باطله عمدتا شامل سریست، کوارتز و کلریت می باشند. دگرسانی سنگ دیواره عمدتا شامل دگرسانی سیریسیتی در سنگ های میزبان و به مقدار ناچیز دگرسانی کلریتی در سنگ های اطراف می باشد. سنگ های میزبان دگرسان شده تبدیل به سریسیت شیست شده و به همراه ماده معدنی دچار چین خوردگی و گسل خوردگی گردیده و ر آنها بافت ها و فابریک های کاتاکلاستیک، الحاق سه گانه، سایه فشاری و کرینولیشن و بودیناژ دیده می شود.